Obserwuj: Eutelsat Polska

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INMARSAT PLC („INMARSAT”)

Komunikat prasowy   •   Cze 26, 2018 09:36 CEST

NIE DO PUBLIKACJI, CZY DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO PRZED JAKIMKOLWIEK PODMIOTEM, W PRZYPADKU KTÓREGO CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE JEGO PRAW.

JEST TO ZAWIADOMIENIE PODLEGAJĄCE ARTYKUŁOWI 2.8 KODEKSU PRZEJĘĆ I FUZJI („KODEKSU”).

NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE ZAWIERA INFORMACJE POUFNE

DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

Paryż, 26 czerwca 2018 - Stosownie do spekulacji na rynku, podczas sesji giełdowej 25 czerwca 2018, Eutelsat Communications S.A. („Eutelsat”), na prośbę brytyjskiego Panelu Przejęć i Fuzji („Panel”), wydał komunikat prasowy potwierdzający możliwość złożenia oferty spółce Inmarsat, jednak bez pewności, iż taka oferta zostanie wystosowana. Niniejsze oświadczenie zostało stworzone w ścisłym oparciu o Artykuł 2.2 Kodeksu.

Niniejszym, Eutelsat oświadcza, że nie zamierza składać oferty spółce Inmarsat, a w konsekwencji, za wyjątkiem zgody Panelu, nie zrobi tego w ciągu kolejnych sześciu miesięcy od wydania tego oświadczenia, co wynika z Artykułu 2.8 Kodeksu.

Eutelsat zastrzega sobie prawo do ogłoszenia możliwości złożenia oferty spółce Inmarsat, wzięcia udziału w zbiorowej ofercie lub podjęcia jakiegokolwiek innego działania ograniczonego Artkułem 2.8 Kodeksu w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego oświadczenia, w następujących okolicznościach: (1) za zgodą Zarządu spółki Inmarsat; (2) jeśli osoba trzecia (włączając innych zidentyfikowanych publicznie potencjalnych oferentów) ogłosi zamiar złożenia oferty spółce Inmarsat; (3) jeśli Inmarsat wyda ofertę „tuszującą” lub odwrotną ofertę przejęcia; (5) jeśli Panel stwierdzi, że nastąpiła znacząca zmiana okoliczności.

Ważne uwagi

Autoryzowany przez Prudential Regulation Authority, regulowany przez brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego i agencję Prudential Regulation Authority, Goldman Sachs International działa wyłącznie na rzecz spółki Eutelsat, z pominięciem wszystkich innych powiązanych podmiotów, o których mowa w zawiadomieniu, i nie będzie odpowiadał przed nikim innym, jak spółka Eutelsat, za zapewnienie ochrony klientom Goldman Sachs International, czy doradztwo związane z kwestiami poruszanymi w zawiadomieniu.

Publikacja niniejszego zawiadomienia

Kopia niniejszego zawiadomienia będzie dostępna, podlegając restrykcjom związanym z podmiotami rezydującymi w ograniczonych jurysdykcjach, na www.eutelsat.com, nie dłużej niż do południa (GMT) 27 czerwca 2018. Treści zawarte na stronie, do której odwoływano się w zawiadomieniu, nie stanowią jego części.

Informacje dodatkowe

Niniejsze zawiadomienie nie jest, ani nie stanowi części żadnej oferty, zaproszenia, nagabywania do kupna, czy innego rodzaju nabycia, subskrypcji, sprzedaży, ani innej formy zbycia walorów, czy namawiania do akceptacji przed jakimkolwiek organem jurysdykcji. Każda oferta zostanie rozpatrzona wyłącznie przy pełnej dokumentacji, z przestrzeganiem wszystkich zasad, włącznie ze szczegółami dotyczącymi akceptacji. Dystrybucja niniejszego zawiadomienia w jurysdykcjach innych niż brytyjska i francuska, a także dostępność ofert dla udziałowców spółki Inmarsat, niebędących rezydentami Wielkiej Brytanii może nieść ślady oddziaływania właściwych jurysdykcji. Stąd, każda osoba podległa jurysdykcji innej niż brytyjska, oraz udziałowcy spółki Inmarsat, niebędący rezydentami Wielkiej Brytanii, muszą zdobyć informacje o właściwych wymaganiach.


Kontakt:


Eutelsat - dział prasowy
Marie-Sophie Ecuer

Tel: + 33 1 53 98 37 91

mecuer@eutelsat.com


Eutelsat - inwestorzyJoanna Darlington

Tel. : +33 1 53 98 35 30

jdarlington@eutelsat.com


Cédric Pugni

Tel. : +33 1 53 98 35 30

cpugni@eutelsat.com


Goldman Sachs
Pierre Hudry

Tel. : +33 1 42 12 11 22Mark Sorrell

Tel. : +44 20 7774 1000Chris Emmerson

Tel. : +44 20 7774 1000Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.