Obserwuj: Eutelsat Polska

WRC-15: Eutelsat Communications wspiera akcję przemysłu satelitarnego ograniczającą wykorzystanie pasma C do usług satelitarnych

Komunikat prasowy   •   Lis 10, 2015 16:28 CET

Paryż, 10 listopada 2015 - odbywająca się w Genewie Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC to dla przemysłu satelitarnego doskonała mobilizacja, by potwierdzić potrzebę zachowania widma satelitarnego pasma C dla usług kryzysowych społeczności globalnej. Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) zapewnia o przeznaczeniu tego niezwykle ważnego widma dla społeczności satelitarnej.

Widmo satelitarnego pasma C dla społeczności globalnej

Pasmo C, uznane bezspornie za pasmo o największej niezawodności i odporności na ekstremalne warunki pogodowe, było pierwszym w historii pasmem wykorzystanym dla usług satelitarnych. Jest ono kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w strefach równikowych Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Łacińskiej.

Szeroki zakres możliwych zastosowań oraz usług dostarczanych przez pasmo C to między innymi kontrola ruchu powietrznego, łączność na potrzeby służb bezpieczeństwa, kontrola granic, e-usługi (telemedycyna, e-usługi rządowe, edukacja na odległość itp.), wymiana międzybankowa, a także łączność w przemyśle rafineryjnym. Pasmo C zapewnia także usługi nadawcze i internetowe społecznościom z terenów objętych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto, wykorzystywane jest dla dosyłu komórkowego przez operatorów, świadczących usługi mobilne na odległych terenach wiejskich.

Widmo pasma C wykorzystywane jest również do natychmiastowej reakcji przez organizacje pozarządowe, niosące pomoc humanitarną w dobie kryzysu, bądź klęski żywiołowej. Podczas gdy wszystkie połączenia naziemne zostają przerwane, usługi satelitarne w paśmie C są niezbędne dla przywrócenia natychmiastowej łączności oraz dla wsparcia akcji humanitarnej.

Kwestie poruszane na konferencji WRC-15 krążą wokół próśb przemysłu komórkowego o uzyskanie dostępu do widma pasma C, celem sprostania potrzebom wciąż rosnącego, globalnego rynku łączności mobilnej.

Przemysł satelitarny wzywa do działaniana WRC-15

Znaczenie zachowania pasma C dla usług satelitarnych zostało zaprezentowane udziałowcom podczas serii regionalnych konferencji przygotowawczych, które odbyły się latem w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, a także na konferencji RCC we Wspólnocie Niepodległych Państw. Ich kluczowym wynikiem okazała się konieczność rozważenia warunków regionalnych i lokalnych, a także zaprzestanie traktowania Ameryki Północnej i Europy jako modeli dla innych regionów.

Przemysł satelitarny, włącznie z firmą Eutelsat, wspiera to stanowisko, podkreślając zarazem, iż wielokrotne badania dowiodły, że współużytkowanie pasma C z przemysłem komórkowym jest technicznie niewykonalne. Wprowadzone do widma pasma C sygnały komórkowe skutecznie zatapiają sygnały satelitarne. W rezultacie, proponowane przez przemysł komórkowy współużytkowanie, doprowadziłoby do wykluczenia sygnałów satelitarnych z pasma C, a tym samym położyłoby kres istotnym zastosowaniom tego pasma i usługom świadczonym przez operatorów satelitarnych.

Wbrew zapewnieniom, usługi pasma C nie mogą zostać przeniesione na wyższe pasma satelitarne, jako, że ich cechy fizyczne są inne. Ponadto, zmiana pasma wygenerowałaby wysokie koszty dla użytkowników, związane ze zmianą wyposażenia sprzętowego. Przemysł satelitarny i Eutelsat zwracają także uwagę na fakt, iż z widma udostępnionego przemysłowi komórkowemu przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), wykorzystywane przez operatorów sieci komórkowych jest na chwilę obecną mniej niż 50% zasobów.

Debata ta budzi największe zainteresowanie wśród uczestników i obserwatorów konferencji WRC-15, która przyciąga do Genewy rządy, ciała nadzorujące i aktorów z przemysłu satelitarnego, komórkowego i nadawczego.

Przemysł satelitarny nieustająco prezentuje informacje i dane o paśmie C, mające na celu ostrzeżenie udziałowców przed współdzieleniem widma pasma C, a co za tym idzie, znalezienie rozwiązań biorących pod uwagę dobro użytkowników.

Dalsze informacje i dokumenty:

  • Satellite Spectrum Initiative:

http://satellite-spectrum-initiative.com/files/Final%20design%20-%20C%20Band%5B1%5D.pdf

http://satellite-spectrum-initiative.com/files/C-band%20Protection%20White%20Paper%20FINAL.pdf

  • Global VSAT Forum:

https://gvf.org/index.php/all-you-need-to-know-about-c-band-satcoms

http://www.icontactarchive.comYaDOh0pPV3BYaZ1ULmguJ7qrd1fM_AVg?w=3

Rozwój Afryki w centrum debaty

Prezes i dyrektor generalny Eutelsat Communications, Michel de Rosen wziął udział w ubiegłotygodniowych rozmowach w Genewie, potwierdzając po raz kolejny stanowisko Eutelsat, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe zastosowanie pasma C w Afryce.

Przedstawiciele Eutelsat (trzeci od lewej Michel de Rosen) z delegatami Grupy Afrykańskiej i Afrykańskiej Unii Telekomunikacyjnej

Wymiana poglądów z Abdoulkarimem Soumalia z ATU (Afrykańskiej Unii Telekomunikacyjnej) i Danielem Obamem, prezesem Grupy Afrykańskiej, potwierdziła, iż dla wszystkich rządów krajów afrykańskich zagadnienie to jest kluczowym dla ich przyszłości. Częstotliwości pasma C dla usług satelitarnych to ważny atut w rozwoju kontynentu afrykańskiego,powiedział Michel de Rosen po wizycie na konferencji WRC-15 w Genewie. Jego konkluzja jest jasna: To, co jest logiczne dla Europy, nie musi być korzystne dla Afryki.

Eutelsat Communications i przemysł satelitarny pozostaną w pełnej mobilizacji do końca konferencji WRC, 27 listopada, kiedy wnioski zostaną zaprezentowane.

O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL, kod ISIN: FR0010221234) jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej doświadczonych operatorów satelitów komunikacyjnych. Firma oferuje pojemność nadawczą na 38 satelitach klientom, wśród których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług internetowych i wideo oraz przedsiębiorstwa i agencje rządowe. Satelity Eutelsat zapewniają pełen zasięg na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku oraz obie Ameryki, umożliwiając szerokopasmową i rządową komunikację wideo, danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 32 krajów, którzy będąc ekspertami w swych dziedzinach, współpracują z klientami zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji na: www.eutelsat.com

Dział prasowy
Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Dołączone pliki

Dokument PDF

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.