Obserwuj: Eutelsat Polska

Widmo satelitarne wizją przyszłości dla łączności globalnej według światowej konferencji Radiokomunikacyjnej 2015

Komunikat prasowy   •   Lis 27, 2015 15:33 CET

27 listopada 2015

Genewa, Szwajcaria - światowi przywódcy stanowczo potwierdzili ogromne znaczenie wielu niezbędnych i niezastąpionych usług dostarczanych obecnie przez satelity. Ustalili oni również ramy określające przyszły dostęp do widma satelitarnego dla innowacyjnej łączności satelitarnej. Dokonali tego godząc się na zachowanie obecnego i stworzenie dodatkowego, wartościowego widma dla rozwiązań mobilnych i stacjonarnych, wykorzystywanych do wspierania niezliczonej liczby usług TV i wideo, transmisji danych, zwiększania dostępu do Internetu, a także likwidowania przepaści cyfrowej dla miliardów odbiorców na całym świecie.

Podczas podsumowania Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) podjęte zostały międzyrządowe decyzje dotyczące widma satelitarnego. Osiągnięte przez urzędników porozumienia odzwierciedliły kompleksową strategię, w której unikalna propozycja wartości łączności satelitarnej jest integralną częścią portfolio technologii synergicznych.

„Konferencja WRC-15 to przełom w globalnym rozpoznaniu wartości usług satelitarnych dla przyszłości. Polecamy rządom poszczególnych krajów oraz przewodniczącemu WRC, panu Festusowi Daudu, zaangażowanie się w proces zapewnienia łączności wszystkim obywatelom,” mówi wspólne oświadczenie koalicji stowarzyszeń reprezentujących przemysł satelitarny. „Podjęte decyzje zapewniają stabilizację niezbędną całemu przemysłowi satelitarnemu, by w pełni wykorzystał swą siłę, wspierając wizję przedstawioną przez delegatów WRC.”

Kluczowe decyzje podjęte na konferencji WRC:

Pasmo L: WRC-15 uchyliła się od identyfikacji widma pasma L, które wykorzystywane jest na całym świecie przez operatorów satelitarnych usług mobilnych, dla Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT). Konferencja zidentyfikowała pasmo 1427-1518 MHz dla IMT, wnosząc do sektora radiokomunikacji ITU (ITU-R) o określenie parametrów technicznych, zapewniających kompatybilność z usługami mobilno-satelitarnymi w sąsiednim pasmie (1518-1559 MHz).

Pasmo C: WRC-15 potwierdziła potrzebę ochrony usług kryzysowej łączności radiowej (FSS), świadczonych na całym świecie poprzez to wyjątkowe pasmo. Niższe częstotliwości downlinku w pasmie C (3400-3600 MHz) zostały przeznaczone dla IMT w 1 i 2 regionie ITU. Według Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, w regionie 3 przedział ten (200 MHz) wykorzystuje jedynie garstka krajów. Pozycja „Bez Zmian” została zawarta w pasmie 3600-4200 MHz, a jedynie w Regionie 2 ustalono odsyłacz, który zidentyfikował IMT dla kilku krajów w zakresie 3600-3700. Decyzja „Bez Zmian” oznacza, iż urzędnicy uznali niezbędne i szerokie zastosowanie tych częstotliwości wśród usług satelitarnych. Kraje, w których IMT ma zastosowanie, będą podlegały surowym wymaganiom bezpieczeństwa, wspólnie z krajami sąsiadującymi. Dodatkowo, Konferencja nie zgodziła się na rozpatrzenie propozycji systemów IMT w częstotliwościach uplinku pasma C (5925-6425 MHz).

Pasmo Ku: Celem omówienia braku równowagi widma pasma Ku, WRC-15 zidentyfikowała dodatkowe widmo dla systemów FSS, pomiędzy 10 a 17 GHz. Przeznaczenie downlinku w pasmie 13,4-13,65 GHz w Regionie 1 (EMEA) zostało zaakceptowane. Dodatkowo, w kilku krajach świata zostało zaakceptowane przeznaczenie zakresu 14,5-14,8 GHz.

Przyszłe pasma dla 5G: Decyzją Konferencji, kwestia globalnie zharmonizowanych pasm dla stacjonarnych usług satelitarnych, mobilnych usług satelitarnych i satelitarnych usług nadawczych w pasmach C, Ku i Ka nie zostanie zawarta w agendzie WRC-19, której celem będzie identyfikacja zakresu częstotliwości dla przyszłych zastosowań IMT / 5G. Podczas obrad utworzyła się silna opozycja reprezentująca wszystkie regiony świata, opowiadająca się przeciwko dostosowaniu pasma Ka dla IMT / 5G, potwierdzając po raz kolejny wiarę konferencji w satelity, jako kluczowych graczy w cyfrowym ekosystemie przyszłości.

ESIMs: Konferencja przyjęła nowe regulacje umożliwiające działanie "Ruchomych Stacji Naziemnych" (ESIMs) w części widma satelitarnego pasma Ka (19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz). Działając w tych częstotliwościach, Ruchome Stacje Naziemne zapewniają satelitarną łączność szerokopasmową w terminalach mobilnych, na przykład na statkach, czy w samolotach. Regulacje przyjęte przez WRC-15 umożliwią globalny roaming tychże terminali, chroniąc zarazem inne usługi i aplikacje przed interferencją.

Inne: Konferencja WRC-15 przyjęła do agendy przyszłych konferencji kilka kwestii, które przyczynią się do rozwoju przemysłu satelitarnego. WRC-19 podejmie tematykę dodatkowego widma FSS w zakresie 51,4-52,4 GHz. Agenda WRC-23 obejmie dodatkowe widmo satelitarne w zakresie 37,5-39,5 GHz. Ponadto, podczas burzliwej debaty, Konferencja uchwaliła rezolucje, które wytyczają ścieżkę w kierunku wykorzystania połączeń FSS przez Bezzałogowe Statki Powietrzne (UAS).

Nota od wydawcy:

Niniejszy komunikat prasowy został stworzony przez Radę Łączności Satelitarnej Azji i Pacyfiku (APSCC), Stowarzyszenie Azjatyckich Nadawców Kablowych i Satelitarnych (CASBAA), Stowarzyszenie Operatorów Satelitarnych EMEA (ESOA), Globalne Forum VSAT (GVF), Grupę Redukcji Interferencji (IRG), Stowarzyszenie Przemysłu Satelitarnego (SIA), Międzynarodowe Towarzystwo Specjalistów Satelitarnych (SSPI), Światowe Stowarzyszenie Teleportów (WTA) oraz inne międzynarodowe stowarzyszenia przemysłu satelitarnego.

Więcej informacji na: www.satellite-spectrum-initiative.com

O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL, kod ISIN: FR0010221234) jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej doświadczonych operatorów satelitów komunikacyjnych. Firma oferuje pojemność nadawczą na 38 satelitach klientom, wśród których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług internetowych i wideo oraz przedsiębiorstwa i agencje rządowe. Satelity Eutelsat zapewniają pełen zasięg na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku oraz obie Ameryki, umożliwiając szerokopasmową i rządową komunikację wideo, danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 37 krajów, którzy będąc ekspertami w swych dziedzinach, współpracują z klientami zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji na: www.eutelsat.com

Dział prasowy
Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com
Violaine du Boucher Tel: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Dołączone pliki

Dokument PDF

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.