Obserwuj: Eutelsat Polska

Operatorzy satelitarni podpisują Kartę Łączności Kryzysowej

Komunikat prasowy   •   Paź 14, 2015 09:30 CEST

Genewa, 14 października - klęski żywiołowe, które w ubiegłych latach miały miejsce w Vanuatu, Nepalu, czy na Filipinach udowodniły jak znacząca jest rola komunikacji w dobie kryzysu. Sektor satelitarny jest w takich sytuacjach nieodłączną częścią pierwszej pomocy z zewnątrz, zapewniając natychmiastową łączność, która z kolei wspomaga logistykę, pomoc lekarską i koordynację akcji ratunkowej. Podczas Światowych Konsultacji Globalnego Szczytu Humanitarnego w Genewie, wiodący operatorzy satelitarni: Eutelsat, Hispasat, Inmarsat, Intelsat, SES, Thuraya oraz Yahsat, pod patronatem Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych EMEA (ESOA) i Globalnego Forum VSAT (GVF), ogłosili podpisanie Karty Łączności Kryzysowej (Crisis Connectivity Charter) z ogólnoświatową społecznością humanitarną, reprezentowaną przez Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ (OCHA) i sieć ETC, dostawcę telekomunikacji awaryjnej.

Karta Łączności Kryzysowej to swoiste potwierdzenie zaangażowania środowiska satelitarnego w podnoszenie poziomu łączności na potrzeby akcji humanitarnych. Formalizuje ona warunki i protokoły ustalone by zespoły ratunkowe miały większe możliwości dostępu do łączności satelitarnej w przypadkach, gdy sieci lokalne są przeładowane, bądź uległy zniszczeniu w wyniku kataklizmu. Ujęte w karcie zasady obejmują ustalenie priorytetu w dostępie do pasma na potrzeby humanitarne podczas działań ratunkowych, a także w dostępie do wyposażenia satelitarnego i pojemności transmisyjnej w 20 krajach wysokiego ryzyka w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji (według doniesień ETC). Karta reguluje także kwestie szkoleń i lokacji dla środowisk humanitarnych na wszystkich kontynentach.

Aarti Hola, sekretarz generalny ESOA, powiedział: To dla nas zaszczyt, że możemy przewodniczyć temu przedsięwzięciu i opowiadać się w imieniu pozostałych członków - operatorów satelitarnych, którzy wspólnymi siłami zapewniają globalne pokrycie i łączność. Musimy dostrzec, iż liczba kataklizmów na świecie wzrasta zarówno w wyniku zmian klimatycznych, jak i geopolityki. Wyjątkowe możliwości dla ratowania życia ludzkiego, jakie niosą za sobą rozwiązania satelitarne, stają się nieodzowne. Karta będzie zatem umożliwiać sieci ETC wykorzystywanie rozwiązań satelitarnych rozlokowanych w krajach dwudziestki wysokiego ryzyka, bądź innych.

Podpisując Kartę w imieniu OCHA, Stephen O’Brien, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych oraz koordynator pomocy ONZ w sytuacjach kryzysowych powiedział: Społeczność humanitarna polega na łączności satelitarnej, ponieważ jest to jedyna technologia odporna na klęski żywiołowe, która może być zastosowana natychmiastowo, niezależnie od warunków geograficznych, które często bywają ograniczeniem. To znaczący krok dla społeczności humanitarnej i ogromna zmiana w naszej dotychczasowej współpracy z operatorami satelitarnymi.

Szef ETC i dyrektor ds. informatyki Światowego Programu Żywnościowego (WFP), Jakob Kern, zaznaczył: Karta ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do komunikacji podczas akcji humanitarnych, a z pomocą usług satelitarnych możemy ocalać ludzkie życia. Przy pomocy Karty Łączności Kryzysowej i sieci ETC postaramy się, by do roku 2020 wszyscy, których dotyczą kataklizmy, łącznie z poszkodowaną ludnością, byli w stanie komunikować się, podnosić z upadku i odbudowywa

. Mobilizując swoich członków, ESOA i GVF wspierają ETC w realizacji tego planu.

David Hartshorn, sekretarz generalny występujący w imieniu GVF, zauważył: Nasi członkowie zapewniają komunikację kryzysową na wszystkich kontynentach, używając przy tym kluczowego pasma C. Mamy nadzieję, iż rządy i jednostki administracyjne całego świata dostrzegą ogromną rolę operatorów satelitarnych w globalnej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich możliwości do zapewniania natychmiastowej, odpornej i prężnej reakcji na kataklizmy.

ESOA topowstałe w 2002 roku, stowarzyszenie branżowe z siedzibą w Brukseli, skupiające wszystkich operatorów satelitarnych z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także dostawców usług, producentów i dostawców usług kosmicznych. Celem stowarzyszenia jest dążenie do wypracowania jednogłośnego stanowiska w branży i stworzenie platformy służącej współpracy operatorów, mającej zapewnić kontynuację sukcesu tego sektora, a także zwiększyć możliwości wykorzystania usług satelitarnych przez decydentów.

GVF to niezależna, bezstronna organizacja non profit, skupiająca ponad 200 członków z każdego z największych regionów świata. Wśród członków znajdują się reprezentanci każdego sektora przemysłu satelitarnego, włączając stacjonarnych i mobilnych operatorów satelitarnych, operatorów sieci satelitarnych, obsługę teleportów, producentów satelitarnych stacji naziemnych, integratorów systemów, dostawców usług dodatkowych, operatorów telekomunikacyjnych, konsultantów, firmy prawnicze i użytkowników.

OCHA to jednostka sekretariatu ONZ, skupiająca działaczy humanitarnych, celem spójnej reakcji na sytuacje kryzysowe. OCHA zapewnia ramy, w jakich działacze przyczyniają się do akcji humanitarnych.

ETC to sieć globalna, skupiająca organizacje humanitarne, rządowe, oraz te z sektora prywatnego, które w razie kataklizmu współpracują nad dostarczaniem usług łączności. ETC sprawi, iż do roku 2020 pracownicy akcji humanitarnych, a także poszkodowana w kataklizmach ludność, będą mieli dostęp do stabilnej łączności.

O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL, kod ISIN: FR0010221234) jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej doświadczonych operatorów satelitów komunikacyjnych. Firma oferuje pojemność nadawczą na 39 satelitach klientom, wśród których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług internetowych i wideo oraz przedsiębiorstwa i agencje rządowe. Satelity Eutelsat zapewniają pełen zasięg na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku oraz obie Ameryki, umożliwiając szerokopasmową i rządową komunikację wideo, danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 32 krajów, którzy będąc ekspertami w swych dziedzinach, współpracują z klientami zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji na: www.eutelsat.com

Dział prasowy
Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.