Obserwuj: Eutelsat Polska

Możliwa oferta dla Inmarsat Plc („Inmarsat”)

Komunikat prasowy   •   Cze 25, 2018 18:35 CEST

NIE DO PUBLIKACJI, CZY DYSTRYBUCJI W, ANI PRZED JAKIMKOLWIEK PODMIOTEM, W PRZYPADKU KTÓREGO CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAW. JEST TO ZAWIADOMIENIE PODLEGAJĄCE ARTYKUŁOWI 2.4 KODEKSU PRZEJĘĆ (TAKEOVER CODE). NIE STANOWI ONO O OSTATECZNYM ZAMIARZE ZŁOŻENIA OFERTY WEDŁUG ART. 2.7 KODEKSU. ADEKWATNIE, NIE MA PEWNOŚCI CO DO ZŁOŻENIA TAKIEJ OFERTY, ANI EWENTUALNYCH WARUNKÓW JEJ ZŁOŻENIA.
NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE ZAWIERA INFORMACJE POUFNE

Paris, 25 June 2018 - Eutelsat Communicatio

Eutelsat Communications S.A. („Eutelsat”) odnotowuje ostatnie spekulacje i potwierdza, iż jest w trakcie szacowania możliwej oferty dla spółki Inmarsat. Nie ma jednak pewności, iż taka oferta zostanie złożona. Nie zostały również ustalone jakiekolwiek warunki złożenia oferty.

Zgodnie z Artykułem 2.6(a) Kodeksu Przejęć („Kodeksu”), do dnia 23 lipca 2018, godz. 17:00, spółka Eutelsat zobowiązana jest poinformować o zamiarze złożenia oferty (zgodnie z Art. 2.7 Kodeksu), bądź o odrzuceniu takiego zamiaru, przy czym w drugim przypadku informacja ta będzie traktowana jak oświadczenie, do którego zastosowanie ma Artykuł 2.8 Kodeksu.

Dalsze informacje będą publikowane na bieżąco.

Enquiries:

Eutelsat - Investors Joanna Darlington Cédric Pugni Tel: + 33 1 53 98 31 07 + 33 1 53 98 31 54 Email jdarlington@eutelsat.com cpugni@eutelsat.com
   
Eutelsat – Press relations Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 Email mecuer@eutelsat.com
   
Goldman Sachs Pierre Hudry Mark Sorrell

Chris Emmerson

Tel: +33 1 42 12 11 22 +44 20 7774 1000

+44 20 7774 1000

 

Ważne uwagi

Autoryzowany przez Prudential Regulation Authority, regulowany przez brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego i agencję Prudential Regulation Authority, Goldman Sachs International działa wyłącznie na rzecz spółki Eutelsat, z pominięciem wszystkich innych powiązanych podmiotów, o których mowa w zawiadomieniu, i nie będzie odpowiadał przed nikim innym, jak spółka Eutelsat, za zapewnienie ochrony klientom Goldman Sachs International, czy doradztwo związane z kwestiami poruszanymi w zawiadomieniu.

Ujawnienie Art. 2.9

Zgodnie z Artykułem 2.9 Kodeksu, Eutelsat potwierdza, iż w dniu niniejszego zawiadomienia posiada 232,774,635 akcji zwykłych, o wartości 1 Euro każda, dopuszczonych do obrotu w sektorze A rynku Eurolist paryskiej giełdy Euronext. Kodem ISIN dla akcji zwykłych Eutelsat jest FR0010221234.

Wymagania Kodeksu w zakresie ujawnienia

Zgodnie z Artykułem 8.3(a) Kodeksu, każda osoba zainteresowana co najmniej 1% jakiejkolwiek klasy papieru wartościowego od adresata oferty, bądź oferenta (będąc innym oferentem niż oferent o którym mowa w zawiadomieniu o możliwości złożenia oferty, wyłącznie w gotówce) musi ujawnić Pozycję Otwarcia (Opening Position Disclosure), wraz z początkiem trwania oferty, bądź, jeśli później, zgodnie z zawiadomieniem, w którym oferent jakichkolwiek papierów wartościowych zostaje zidentyfikowany.

Ujawnienie Pozycji Otwarcia musi zawierać szczegóły dotyczące interesów danej osoby, pozycjach krótkich, prawach do subskrybowania, jakichkolwiek papierach wartościowych każdego z adresatów oferty, a także oferenta/ów. Ujawnienie Pozycji Otwarcia przez osobę, do której ma zastosowanie Artykuł 8.3(a) Kodeksu musi nastąpić nie później niż o godzinie 15:30 czasu londyńskiego, dziesiątego dnia roboczego trwania oferty, a, w stosownym przypadku, nie później niż o godzinie 15:30 czasu londyńskiego, dziesiątego dnia roboczego po wydaniu zawiadomienia, w którym oferent jakichkolwiek papierów wartościowych zostaje zidentyfikowany. Osoby zaangażowane, zajmujące się papierami wartościowymi adresata oferty, bądź oferenta, przed terminem ujawnienia Pozycji Otwarcia muszą przygotować Raport Obrotu Akcjami.

Osoby współdziałające formalnie, bądź nie, na podstawie umowy, czy porozumienia, celem nabycia lub kontroli udziałów adresata oferty, lub papierów wartościowych oferenta, będą traktowane jak jeden podmiot, dla zastosowania Artykułu 8.3 Kodeksu.

Pozycja Otwarcia musi zostać ujawniona zarówno przez adresata oferty, jak i każdego oferenta. Raport Obrotu Akcjami musi zostać przygotowany przez adresata oferty, oferentów, a także wszystkie inne podmioty współpracujące z którymkolwiek z nich (Art. 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegóły dotyczące adresatów ofert i oferentów, objętych Ujawnieniem Pozycji Otwarcia i Raportami Obrotu Akcjami można znaleźć w zakładce Disclosure Table na www.thetakeoverpanel.org.uk, włączając informacje o liczbie akcji zwykłych dopuszczonych do obrotu, czasie trwania oferty oraz identyfikacji pierwszego oferenta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, możliwy jest kontakt z działem monitorowania rynku: +44 (0)20 7638 0129.

Publikacja niniejszego zawiadomienia

Kopia niniejszego zawiadomienia będzie dostępna, podlegając restrykcjom związanym z podmiotami rezydującymi w ograniczonych jurysdykcjach, na www.eutelsat.com, nie dłużej niż do południa (GMT) 26 czerwca 2018. Treści zawarte na stronie, do której odwoływano się w zawiadomieniu, nie stanowią jego części.

Informacje dodatkowe

Niniejsze zawiadomienie nie jest, ani nie stanowi części żadnej oferty, zaproszenia, nagabywania do kupna, czy innego rodzaju nabycia, subskrypcji, sprzedaży, ani innej formy zbycia walorów, czy namawiania do akceptacji przed jakimkolwiek organem jurysdykcji. Każda oferta zostanie rozpatrzona wyłącznie przy pełnej dokumentacji, z przestrzeganiem wszystkich zasad, włącznie ze szczegółami dotyczącymi akceptacji. Dystrybucja niniejszego zawiadomienia w jurysdykcjach innych niż brytyjska i francuska, a także dostępność ofert dla udziałowców spółki Inmarsat, niebędących rezydentami Wielkiej Brytanii może nieść ślady oddziaływania właściwych jurysdykcji. Stąd, każda osoba podległa jurysdykcji innej niż brytyjska, oraz udziałowcy spółki Inmarsat, niebędący rezydentami Wielkiej Brytanii, muszą zdobyć informacje o właściwych wymaganiach.


O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL, kod ISIN: FR0010221234) jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej doświadczonych operatorów satelitów komunikacyjnych. Firma oferuje pojemność nadawczą na 39 satelitach klientom, wśród których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług internetowych i wideo oraz przedsiębiorstwa i agencje rządowe. Satelity Eutelsat zapewniają pełen zasięg na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku oraz obie Ameryki, umożliwiając szerokopasmową i rządową komunikację wideo, danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 37 krajów, którzy będąc ekspertami w swych dziedzinach, współpracują z klientami zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji na: www.eutelsat.com

Dział prasowy
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com
Violaine du Boucher Tel: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Dołączone pliki

Dokument PDF

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.