Obserwuj: Eutelsat Polska

Eutelsat ogłasza emisję ośmioletnich obligacji

Komunikat prasowy   •   Cze 06, 2019 20:28 CEST

Wyemitowane przez Eutelsat S.A. euroobligacje o wartości 600 mln Euro (2,250%) z terminem zapadalności w roku 2027, zrefinansują obecne obligacje, których termin zapadalności przypada na styczeń 2020. Szacowany wpływ 10 mln Euro rocznie przyczyni się do maksymalizacji wolnych przepływów pieniężnych.

Paryż, 6 czerwca 2019 - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) ogłasza pomyślne wydanie przez Eutelsat S.A. ośmioletnich uprzywilejowanych obligacji niezabezpieczonych („Obligacji”) o łącznej wartości 600 mln Euro.

Wykorzystując obecną sytuację na rynku, Eutelsat pozyskał długoterminowy - ośmioletni model finansowania na atrakcyjnych warunkach. Transakcja została pomyślnie odebrana przez zróżnicowaną bazę inwestorów, co potwierdziło zaufanie branży w stosunku do długoterminowego modelu biznesowego Eutelsat.

Obligacje zostaną wyemitowane na poziomie 99,822%, a w terminie zapadalności będą umarzane w wysokości 100% ich kwoty głównej. Kupony w wysokości 2,250% będą rozliczane rocznie przez Euroclear France, Clearstream i Euroclear. Obligacje zostaną też wpisane na oficjalną listę luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Termin ich zapadalności przypada na 13 lipca 2027. Oczekiwana data dostarczenia i rozliczenia to 13 czerwca 2019.

Wraz z innymi środkami finansowymi z zestawienia bilansowego, niniejsze obligacje umożliwią spółce Eutelsat S.A. wykupienie obligacji wyemitowanych 13 grudnia 2013, za kwotę początkową wysokości 930 mln Euro, przy stałym oprocentowaniu rocznym 2,625%, aż do stycznia 2020.

Wedle oczekiwań, transakcja ma się przyczynić do zmaksymalizowania uznaniowych wolnych przepływów pieniężnych, a następnie do dalszej redukcji odsetek zapłaconych przed opodatkowaniem o ok 10 mln Euro w rozliczeniu roku finansowego FY 2020-21, idąc śladami lat uprzednich obligacji, wydanych we wrześniu 2018, gdzie redukcja wyniosła 24 mln Euro. Ponadto, działania te pozwolą spółce Eutelsat na rozszerzenie profilu zapadalności długu.

Koordynatorzy globalni: HSBC i SMBC Nikko Capital Markets Limited

Współprowadzący Księgę Popytu: Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate i Investment Bank, HSBC, SMBC Nikko Capital Markets Limited i Société Générale

Podmiot współzarządzający: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba)

O Obligacjach:

Emitent: Eutelsat S.A

Wartość: 600 mln Euro

Kupon: 2,250%

Termin zapadalności: 13 lipca 2027

Termin doręczenia: 13 czerwca 2019

Rynek: Oficjalny Indeks luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych

O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych. Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6900 kanałów TV, obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości świadczonych usług.

Więcej informacji na: www.eutelsat.com

Dział prasowy
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com
Violaine du Boucher Tel: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Nie do dystrybucji, bezpośredniej ani pośredniej, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Japonii. Dystrybucja niniejszego dokumentu podlega restrykcjom indywidualnych jurysdykcji. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu, zobligowane są do zapoznania się z obowiązującymi restrykcjami.

Zakaz wprowadzania do obrotu wśród inwestorów detalicznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Żadne działania nie zostały, ani nie zostaną podjęte, by udostępnić Obligacje inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do celów niniejszego przepisu:

  1. wyrażenie „inwestor detaliczny” oznacza jedną (lub więcej) z następujących osób:
  1. klient detaliczny, zdefiniowany w punkcie 11 Art.4 (1) Dyrektywy 2014/65/EU („MiFID II”); lub
  2. klient w rozumieniu Dyrektywy 2016/97/EU, w przypadku, gdzie nie klasyfikowałby się on jako klient branżowy, zdefiniowany w punkcie 10 Art. 4 (1) MiFID; i

(b) wyrażenie „oferta” obejmuje przekaz informacji w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, będący wystarczającą informacją, spełniającą warunki oferty i oferowanych Obligacji, umożliwiający inwestorowi decyzję nabycia lub subskrypcji obligacji.

Konsekwentnie, żaden dokument zawierający kluczowe informacje, wymagany przez Regulację (EU) nr 1286/2014 ("PRIIPs Regulation") do oferty, sprzedaży Obligacji, bądź udostępnienia ich inwestorom detalicznym w EOG nie został przygotowany, w związku z czym oferowanie, sprzedaż Obligacji, bądź udostępnienie ich jakiemukolwiek inwestorowi z EOG będzie bezprawne na mocy Rozporządzenia PRIIPs.

Francja

Niniejsze zawiadomienie nie stanowi części żadnej oferty, zaproszenia, nagabywania do kupna, czy subskrypcji we Francji. Dokument ten nie może być rozumiany jako oferta publiczna, zdefiniowana w artykule L.411-1 francuskiego Kodeksu monetarnego i finansowego, do momentu, w którym Obligacje osiągną wartość 100,000 Euro i zostaną zaoferowane (i) dostawcom usług inwestycyjnych odnoszących się do portfolio osób trzecich (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers), oraz/lub (ii) Inwestorom Kwalifikowanym (investisseurs qualifiés) działającym na własny rachunek, w zgodzie z Artykułami L. 411-1, L.411-2 i D.411-1 francuskiego Kodeksu monetarnego i finansowego.

Stany Zjednoczone

Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą być dostarczane, czy dystrybuowane bezpośrednio i pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych, ani też na rzecz lub z korzyścią dla osób amerykańskich (jak określono w Regulacji S amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933, z późniejszymi poprawkami („Ustawa o Papierach Wartościowych”)). Niniejszy dokument nie stanowi przedmiotu oferty ani sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Obligacje nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych w ramach transakcji zwolnionych z wymogów rejestracji lub w oparciu o wyjątek od obowiązku rejestracji, określony w przepisach Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie są ani nie zostaną zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, a Eutelsat S.A. nie będzie prowadził na ich terytorium oferty publicznej papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie niniejszych ograniczeń może być naruszeniem amerykańskiego prawa o papierach wartościowych i innych praw mających zastosowanie.

Wielka Brytania

Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do osób, które (i) są inwestorami profesjonalnymi, spełniającymi kryteria określone w art. 19(5) brytyjskiego rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r., wydanego na podstawie Ustawy o rynkach i usługach finansowych z roku 2000 („Rozporządzenie”), (ii) spełniają kryteria określone w art. 49(2)(a)-(d) („zamożne przedsiębiorstwa, stowarzyszenia bez osobowości prawnej”) Rozporządzenia, oraz (iii) które przebywają poza granicami Wielkiej Brytanii, do których kierowanie dokumentu jest prawnie dozwolone (wszystkie takie osoby są łącznie zwane dalej „osobami uprawnionymi”). Osoby nie będące osobami uprawnionymi nie powinny polegać na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ani wykorzystywać ich do podejmowania jakichkolwiek czynności. Każda inwestycja lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejszy dokument może być dokonywana lub podejmowana jedynie przez osoby uprawnione.

Włochy

Obligacje nie zostały zarejestrowane stosownie do włoskich przepisów o papierach wartościowych, zatem niniejszy dokument nie może być dystrybuowany na terytorium Włoch z wyjątkiem (i) Inwestorów Kwalifikowanych (investitori qualificati), zgodnie z Artykułem 100 Dekretu Legislacyjnego Nr 58 z 24 lutego 1998 (Ujednolicona Ustawa o Usługach Finansowych) i Artykułem 34, paragraf 1, litera (b) rozporządzenia włoskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CONSOB) Nr 11971 z 14 maja 1999 (Rozporządzenie CONSOB), nowelizowanych regularnie, lub (ii) innych okoliczności, w których ma zastosowanie wyraźne zwolnienie od zgodności z ograniczeniami w odniesieniu do oferty publicznej, jak ustalono w Artykule 100 Ujednoliconej Ustawy o Usługach Finansowych oraz w Artykule 34 Rozporządzenia CONSOB nr 11971, w każdym przypadku w zgodzie z prawem włoskim, a także regulacjami i wymaganiami ze strony CONSOB, bądź innych włoskich urzędów.

Niniejsze zawiadomienie może zawierać projekcje lub inne perspektywiczne oświadczenia w rozumieniu odpowiednich przepisów o papierach wartościowych. Są one odzwierciedleniem obecnych poglądów Eutelsat Communications lub jej spółek zależnych na temat wydajności finansowej czy dalszych działań spółki. Nie ma pewności, że takie działania zostaną podjęte, a efekty końcowe od projekcji mogą różnić się znacząco.

Dołączone pliki

Dokument PDF

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.