Obserwuj: Eutelsat Polska

Aktualności biznesowe: wpływ Covid-19 na działania i cele finansowe Eutelsat

Komunikat prasowy   •   Kwi 09, 2020 20:17 CEST

Paryż, 9 kwietnia 2020 - W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie ZarząduEutelsat Communications (Euronext Paris: ETL). Zarząd i kadra kierownicza Grupy ściśle monitorują wpływ pandemii Covid-19 na działania i cele finansowe spółki. W tym niepewnym czasie, naszymi priorytetami są: zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich społeczności, współpraca z władzami nad zatrzymaniem rozprzestrzeniania się wirusa, a także pełne wsparcie dla naszych klientów.

Ciągłość działania

Dzięki aktywnej i kompetentnej kulturze pracy zdalnej, zareagowaliśmy szybko, zwiększając infrastrukturę IT, celem wsparcia zarówno naszych pracowników, jak i działań. Dobrze przygotowany Plan Ciągłości Działania dla pracowników na kluczowych stanowiskach, umożliwia nominalną pracę naszych teleportów i centrów kontroli, a także wsparcie dla klientów zależnych od naszych usług.

Wpływ Covid-19 na przychody

W porównaniu z innymi branżami, nasza działalność jest wysoce stabilna, oparta na długoterminowych kontraktach, zamówieniach czekających na realizację (4,3 mld Euro na dzień 31 grudnia 2019, co stanowi 3,3 roczne przychody Grupy), a także krytycznym znaczeniu pojemności satelitarnej dla naszych klientów. Dotyczy to zwłaszcza kluczowej gałęzi naszej działalności - usług nadawczych, która zapewnia nam ponad 60% przychodów. Ogólny wpływ pandemii na przychody Grupy w roku finansowym 2019-20 zostanie ograniczony.

Niemniej jednak, niektóre z pionów, bądź podpionów spółki już odczuwają wpływy obecnego kryzysu, zwłaszcza od połowy marca. Są to między innymi:

 • Transmisje Okazjonalne (ok 1% przychodów Grupy, włączonych w pionie Professional Video), na które wpływ mają przesunięcia terminów, bądź odwołania wydarzeń sportowych i innych;
 • Łączność Mobilna (6% przychodów Grupy), na którą wpływ ma ruch oraz stan żeglugi morskiej i powietrznej;
 • A także, w mniejszym stopniu, Fixed Broadband, działalność szerokopasmowa oparta na infrastrukturze naziemnej (6% przychodów Grupy), która doświadcza zmniejszenia liczby nowych subskrybentów, w kontekście bardziej wymagającego pozyskiwania klientów.

Przychody Grupy na koniec lutego zgodziły się z naszymi założeniami; jednakże, skutki pandemii będą coraz bardziej odczuwalne w trzecim i czwartym kwartale roku finansowego (2019-20), a nawet w co najmniej kilku pierwszych miesiącach roku kolejnego, wraz z bardziej uogólnionym spowolnieniem tempa w branży.

Kryzys wpływa na działania innych graczy w naszym łańcuchu dostaw, zwłaszcza producentów satelitów, firm zajmujących się ich wynoszeniem, czy instalatorów bram sieciowych, co ma następujące skutki:

 • Wyniesienie satelity EUTELSAT QUANTUM, planowane na trzeci kwartał roku 2020, prawdopodobnie zostanie opóźnione;
 • Rozlokowanie infrastruktury naziemnej, wspierającej działalność EUTELSAT KONNECT, prawdopodobnie zostanie częściowo opóźnione.

W rezultacie, te dwa satelity nie będą tymczasowo generować przychodów. Nie będzie to miało znaczenia dla przychodów w bieżącym roku fiskalnym, jednak opóźnienia wpłyną na nasze szacunki względem roku 2020-21.

Zaktualizowane perspektywy finansowe

W świetle wpływów pandemii Covid-19, przewidywanych w trzecim i czwartym kwartale, dla przychodów w roku finansowym 2019-20 szacujemy ryzyko rzędu 20 milionów Euro. W rezultacie, oczekujemy, iż przychody wygenerowane przez pięć działających pionów spółki wyniosą ok 1,250 mln Euro1, w porównaniu do wcześniejszych prognoz, które wahały się między 1,270 a 1,315 mln Euro2. Ten ograniczony wpływ pandemii na naszą działalność podkreśla jej odporność na obecne warunki.

Wciąż jednak prognozujemy wpływ kryzysu na kolejne lata pracy. W miarę rozwoju pandemii, zawieszamy tymczasowo strategię dotyczącą uznaniowych wolnych przepływów pieniężnych, rzędu 500 mln Euro3, w roku fiskalnym 2021-22, choć jesteśmy pewni, że nasza działalność wciąż będzie generować wysokie wpływy. Kolejna aktualizacja strategii spółki zostanie przedstawiona przed końcem lipca.

Jeśli chodzi o pozostałe elementy naszych perspektyw finansowych:

 • Wydatki Capex pozostaną na poziomie 400 mln Euro4 rocznie, w okresie od lipca 2019 do czerwca 2022;
 • Dalsze wdrażanie planu LEAP 2 wygeneruje 20 - 25 mln Euro oszczędności w skali roku, do roku fiskalnego 2021-22;
 • Utrzymamy się jako stabilna struktura finansowa, wspierając nasz rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym, celując w średniookresowy dług netto do EBTIDA na poziomie ok 3x.

Jako środek ostrożności, a także celem utrzymania maksymalnej elastyczności finansowej w tym niepewnym czasie, tymczasowo zawieszamy również politykę „stabilnych i progresywnych dywidend”. Na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców, zaplanowanym na listopad 2020, Zarząd zaproponuje zmniejszenie dywidend za rok 2019-20 o 30%. Polityka wypłacania dywidend zostanie przywrócona tak szybko, jak tylko pozwolą na to okoliczności, w oparciu o generowane przepływy pieniężne i solidne zdrowie finansowe spółki.

Program skupu akcji własnych, mający wygenerować co najmniej 100 mln Euro do czerwca 2022, wystartował w marcu. Pierwsza transza programu na 20 mln Euro do lipca 2020 przebiega prawidłowo i zostanie zakończona zgodnie z planem. Następnie program zostanie zawieszony do odwołania.

Pozycja finansowa

Silny profil finansowy Eutelsat zapewniają:

 • Wskaźnik długu netto do EBTIDA na poziomie 3,2x na koniec grudnia 2019, zapewniający względne zapasy w stosunku do kowenantu nieobligacyjnego na poziomie 4,0x.
 • Dobrze rozłożony plan refinansowania, bez terminów zapadalności przed czerwcem 2021 (Obligacja wysokości 500 mln Euro);
 • Stabilna pozycja w zakresie płynności pod koniec grudnia 2019, z 373 mln Euro w gotówce oraz niewykorzystanymi instrumentami kredytowymi rzędu 798 mln Euro, z czego 300 mln Euro zaciągnięto w marcu, celem dodatkowego zabezpieczenia;
 • Generacja wolnych przepływów pieniężnych na nieustająco silnej pozycji.

Rodolphe Belmer, dyrektor wykonawczy Eutelsat Communications, powiedział: „W tym bezprecedensowym kontekście, kiedy zapotrzebowanie na wysokiej jakości, wiarygodną łączność sięga zenitu, skupiamy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników i ich społeczności, a także zapewnieniu pełnej ciągłości usług dla naszych klientów.

W porównaniu z innymi branżami, nasza działalność nie jest zagrożona, zwłaszcza jej kluczowa gałąź usług szerokopasmowych. Jednakże, niektóre z pionów spółki, zwłaszcza usługi mobilne, wideo, a także w mniejszym stopniu, usługi Fixed Broadband, odczuwają już wpływ działań ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii, w związku z czym, na bieżąco zmieniamy oczekiwania wobec poziomu przychodów spółki w bieżącym roku finansowym. Analizując możliwy wpływ kryzysu na przychody spółki w kolejnych latach, zawieszamy tymczasowo strategię uznaniowych wolnych przepływów pieniężnych na rok 2022, a jako dodatkowy środek ostrożności, wyjątkowo, zaproponujemy zmniejszenie tegorocznych dywidend o 30%.

Kombinacja odpornych na obecną sytuację działań, uzupełniona o możliwości rozwoju w zakresie łączności, wraz z dobrze osadzoną strategią ścisłej dyscypliny finansowej, wycelowane w utrzymanie solidnego poziomu płynności i generowanie wysokich wpływów, oznaczają, iż znajdujemy się w odpowiednim miejscu, by stawić czoła wyzwaniom, jakie obecnie stawia przed nami świat, a także by wrócić do dotychczasowej polityki wypłacania dywidend, tak szybko, jak pozwolą na to okoliczności.”

1 W oparciu o przyjęte założenia €/$ na poziomie 1,14 i obecne granice. Kiedy po konwersji €/$ do 1,10, byłoby to ekwiwalentem 1,268 mln Euro.

2 W oparciu o przyjęte założenia €/$ na poziomie 1,14 i obecne granice.

3 W oparciu o przyjęte założenia €/$ na poziomie 1,14, wyłączając wpływ zabezpieczeń oraz obecne granice.

4 Włączając wydatki kapitałowe i płatności w ramach istniejących eksportowych linii kredytowych i innych narzędzi bankowych, finansujących inwestycje, a także inne płatności związane ze zobowiązaniami leasingowymi.

O Eutelsat Communications

Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych. Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, blisko 7000 kanałów TV, obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości świadczonych usług. Eutelsat Communications widnieje na liście paryskiej giełdy papierów wartościowych Euronext (wskaźnik: ETL)

Więcej informacji na: www.eutelsat.com


Dział prasowy


Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy

Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com

Alexandre Enjalbert Tel. : +33 1 53 98 35 30 aenjalbert@eutelsat.com


Follow us at:

Eutelsat on Twitter Eutelsat on Facebook Eutelsat on LinkedIn Eutelsat on Youtube Eutelsat on Flickr Google+

Dołączone pliki

Dokument PDF

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.